המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

הגדלת שיעורי דמי מחלה – החל מיום 1.4.11

ביום 28.3.2011 פורסם חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א - 2011, לפיו - שיעור דמי המחלה, החל מהיום הרביעי להיעדרות מהעבודה עקב המחלה ואילך, יהיה בשיעור שכר העבודה המלא - 100% מהשכר (במקום 75%). מכאן עולה, כי עבור הימים השני והשלישי להיעדרות עקב המחלה יהיה שיעור דמי המחלה 50% מהשכר (במקום 37.5%).
 
היום הראשון להיעדרות עקב המחלה לא השתנה ונותר ללא תשלום. התיקון משפר את מצבו הסוציאלי של העובד על חשבון המעביד.
 
הזכאות לדמי מחלה הינה תקופה מצטברת של 1.5 יום לכל חודש עבודה מלא (עד 90 ימים), כאשר אם עובד לא עבד אצל המעביד בכל ימי העבודה באותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא; כלומר, צבירת ימי המחלה של עובד כאמור תהיה יחסית לימי עבודתו בפועל.
 
בתיקון לחוק נקבע, כי אם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - במקום 25 ימי עבודה יבוא 21.6667 ימי עבודה. 
 
תחילת ההוראה לגבי דמי מחלה בעד התקופה שמיום 1.4.11, אף אם החלה לפני כן.
הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות