המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

חוק הגנת הצרכן – נוהל ביטול עסקה – החל מיום 14.12.10

ביום 14 לדצמבר 2010 נכנסולתוקףתקנותהגנתהצרכן) ביטולעסקה(, התשעא - 2010,אשרמאפשרותלצרכןלבטלעסקאותמכרמסוימותולקבל חזרהאתהתמורהששולמהעבורן, הן של רכישת טובין (שהמחיר ששולם עבורם עולה על 50(, והן של רכישת שירותים.
 
התקנות מפרטות שהזכות להחזר במזומן תחול בין השאר על מוצרים מסוימים כגון: ריהוט, ציוד לבית ולגן, מכשירים חשמליים, ביגוד והנעלה, שבמידת האפשר אריזתם לא נפתחה ועוד. לגבי השירותים הזכות אמורה לחול על שירותי תיירות, קוסמטיקה ואסטטיקה, שירותי התקשורת למיניהם, מנויים שונים כגון למועדון היכרות ושידוכים או הגרלות והימורים ועוד.
 
התקנות קובעות כי פרק הזמן לביטול לא יעלה על 14 יום מיום עשיית העסקה או קבלת המוצר, אולם במקרים מסוימים כגון ביגוד והנעלה תוגבל תקופת עד יממה אחת בלבד. זכות הביטול לפי התקנות לא תחול על מוצרים כגון ריהוט שהורכב בבית הצרכן, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרי מזון, תרופות, תוספי תזונה, וכן סרטי הקלטה ותקליטורים.
 
הזכות להחזר כספי איננה גורפת. התקנות חלות רק על רכישה של מוצרים או שירותים המנויים במפורש בתקנות בלבד שערכם עולה על 50 שקל. מדובר גם במוצרים שהוזמנו על ידי הצרכן וטרם סופקו לו. השירותים שהתקנות חלות עליהם כוללים גם כאלה שנמכרו באירועים יזומים על ידי הספקים (כגון יחידות נופש), חברות במועדוני הנחות וכו'.
 
ביטול עסקאות רכישה של מוצרים, שנעשו ברשתות שיש להן רשת סניפים או נקודות מכירה, יכול להתבצע בכל אחד מהסניפים או הנקודות, ולא רק במקום שבו נרכש המוצר ולאו דווקא בסניף המסוים בו בוצעה הרכישה. התנאי לביטול העסקה הוא הצגת הוכחה שהיא בוצעה עם העוסק ממנו נדרש ההחזר. ההוכחה יכולה להיות קבלה או שובר של חברת אשראי. התקנות מאפשרות הוכחה גם בדרכים אחרות כגון הלוגו של העוסק הצמוד לבגד שנרכש.
 

ההחזר הכספי יינתן לפי צורת התשלום (במזומן או בזיכוי כרטיס האשראי). המזומנים ישולמו גם אם התמורה ניתנה בצ'ק שנפרע. אם לא הופקד או נפרע הוא יוחזר לצרכן. עם זאת, ההחזר לא יהיה במלוא הסכום ששולם אלא בניכוי דמי ביטול של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך. אם מדובר בהחזרת מוצר חשמלי או אלקטרוני העוסק רשאי לגבות דמי ביטול עד 10% מערך המוצר.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות