המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

חל איסור על מעסיק לבקש "תעודת יושר" – החל מיום 1.4.08

תיקון לסעיף 22 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, שנכנס לתוקף ב-1 אפריל 2008, קובע כי דרישה מצד מעסיק פרטי לבקש ממועמד לעבודה או מעובד "תעודת יושר" אסורה ומהווה עבירה פלילית חמורה.  
העובדה שהמועמד או העובד נתנו את הסכמתם והביאו את התדפיס בעצמם אינה מכשירה את המעשה, אלא במקרים מצומצמים בהם למעביד קיימת הזכות לפי החוק לקבל מידע זה.
הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות