המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

שאלות ותשובות

»  פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס

»  הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

»  מיסוי שכרם של עובדי משמרות

»  ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו - בחו"ל

»  החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על "הכנסה נוספת "

»  השמירה והביעור - של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק

»  חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

»  אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת

»  "מס תשומות" שלא ניתן לניכוי על כלי רכב ינוכה כהוצאה לצורכי מס הכנסה

»  הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה

»  נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו

»  פיקדון שקיבל חייל בשיחרורו פטור ממס

»  גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי

»  היבטי מ"ה ומע"מ על תשלום שנטען שהוא "פיצויי פיטורים "

»  היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא "עובד עצמאי "

»  מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות

»  נקודות זיכוי לזוג; היא - "בן-זוג-רשום" ו"תושב ישראל"; הוא - "תושב חוץ "

»  תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה

»  מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות

»  רווח הון בחילוף נכסים - לפי סעיף 96 לפקודת מס הכנסה

»  ב"חישוב מאוחד" - יינתן זיכוי גמל רק ל"בן-זוג-רשום"

»  לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת

»  פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס

»  מיסוי מלאי עסקי בעת פירוק חברה: מכירתו, או העברתו לבעלי המניות

»  מיסוי רכב - שנרכש ב"ליסינג" ושמוצמד לעובד

»  דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות

»  מיסוי קצבה המשולמת מכח ביטוח סוציאלי בחו"ל

»  הוצאות לינה בתפקיד אינן מצריכות מיסוי הכנסת העובד

»  התשלומים הנלווים למענק הפרישה שמקבל עובד עם פרישתו מעבודתו

»  פיצוי, המשולם מכוח פוליסת ביטוח על אובדן כושר עבודה, חייב במס

»  המשתמע מהכללים המעודכנים בחוק: להענקת נקודות זיכוי בדבר "נטולי יכולת"

»  דיווח ומיסוי מתן פיצויי פיטורים לעובד, שעל משכורתו שקיבל נתן חשבונית-מס

»  מיסוי שכרם של עובדי משמרות

»  דיווח לרשויות המס בעקבות שינוי ממעמד שכיר למעמד גמלאי, ופטור מדיווח זה

»  זכות הקיזוז של מעביד לגבי חוב עובדו בעת סיום יחסי עבודה

»  ניכוי מס במקור משכר עובד ישראלי; שבחלק מחודש עבד בארץ, ובחלק ממנו - בחו"ל

»  אש"ל בחו"ל - לעובדים ישראלים

»  הנחת מס לתושב יישוב ספר מ"יישובי הצפון" - רק בהתקיים שני תנאים מצטברים

»  אי חיוב פיצויי פיטורים מוגדלים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

»  תלוש שכר שגוי, שנתוניו כבר דווחו לרשויות המס, יתוקן ע"י "דוח מתקן"

»  מיסוי משכורת לעובד בארץ, אשר אינו תושב ישראל ואין לו הכנסות אחרות

»  ניכוי מההכנסה לפי סעיף 47 לפקודה - יינתן בעד חלק הפיצויים החייב במס

»  טופס 161 נפרד לכל תקופה

»  פרסום לשון הרע והשלכותיו

»  פדיון ימי מחלה, המשולמים עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד פטורים מדמי ביטוח לאומי

»  נקודת זיכוי לעובד המתגרש באמצע השנה

»  מי שחדל לעבוד במשרה אחת מתוך שתיים אצל אותו מעביד אינו זכאי לדמי אבטלה

»  נקודת זיכוי לעולה תינתן בתוך 42 חודש לאחר שירות חובה בצה"ל ותקופת הלימודים

»  החובה לדווח לרשויות מס הכנסה על "הכנסה נוספת"

»  קביעת "נקודות הזיכוי" לעולה: לפי יום העלייה ארצה

»  אין לנכות מסים משכרה של מטפלת במסגרת עסקה של הנישומה, מעסיקת המטפלת

»  מיסוי רכב שרכש עובד באמצעות "ליסינג תפעולי" [הרכב - ע"ש העובד; החזקתו - ע"ש המעביד]

»  מיסוי נציגות חברה זרה הפועלת בישראל

»  על מי מוטלת חובת הדיווח על תשלום לספקים ולנותני שירותים

»  הפרשות לקרן השתלמות אינן מזכות בהטבות מס

»  מיסוי מפרעה לעובד אשר הֶחְזְרָהּ נעשה ב-53 תשלומים חודשיים

»  חישוב ניכויים וזיכויים של יחיד המתגורר באזור באר-שבע והנגב

»  השמירה והביעור - של מסמכי מערכת החשבונות ושל מסמכים אחרים בעסק

»  מיסוי רווחים המופקים ממניות הנסחרות בבורסה בחו"ל

»  פטור לפיצוי פרישה מעל ל-100% מהשכר

»  הכרת שלטונות המס בהפרשות מעסיק לקרן עובדים

»  חישוב דמי ביטוח לאומי למענק חד-שנתי למי שלא עבד

»  תנאי הזיכוי ממס לתושבי אזור באר שבע והנגב

»  המבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד

»  חישוב פחת למשרד עסקי הממוקם בבניין מגורים

»  התנאים לקבלת 35% פטור מקצבה

»  אין למלא טופס 0101 למפרע

»  חישוב דמי הביטוח הלאומי לבעלת מקורות הכנסה אחדים

»  חישוב מס לבני זוג שמקצת הכנסתם תלויה זה בזו

»  היבטי הרשויות לאי תשלום משכורת לבעל שליטה בחברה שהוא עובד בה

»  העברות מלאי עסקִי ע"י חברה בקשיים

»  אפשרויות חלוקת הרווח של חברה לבעל מניות בה שאינו עובד בה

»  אסור לנכות קנסות ותשלומים שאופיים עונשי כהוצאה מוכרת

»  מיסוי השתלמות במימון המעביד

»  תשלום "הכנסת עבודה" ייעשה ע"י "תלוש משכורת"

»  החזר הוצאות אש"ל לעובד שכיר

»  מיסוי תגמולי נכה שמנוכות מהם הכנסות מסוימות

»  מיסוי קצבה המשולמת מכוח ביטוח סוציאלי בחו"ל

»  מיסוי מענק שמקבל אדם מקרנות של מרכז קליטה

»  מיסוי טיסות לעובד למקום העבודה ולהחזרתו

»  המע"מ על מכירת מוניטין ל"תושב חוץ" - הוא בשיעור אפס

»  מיסוי דמי נסיעות למרצים, מתנדבים ועובדים שנוסעים בתפקיד

»  תקבולים לשכיר, מהמוסד לביטוח לאומי, הם בבחינת "הכנסת עבודה"

»  זיקה בין רכיב "החזקת רכב" לבין הוצאות בפועל של עובד בשל רכבו - פוטרת מעביד ממס מעסיקים

»  הלנת פיצויי פיטורים ומקצת מהשלכותיה

»  השפעת רווח הון על הצהרת הון

»  מיסוי הקטנת הון המניות של חברה

»  "ניכוי נוסף בשל פחת" בנכסים - לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה

»  הכנסה מדמי אבטלה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי

»  החיוב במס של מְלָגות ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה

»  הרישום, הדיווח והמיסוי של אוכל ומגורים שניתנים לעובדי פנימייה

»  זיכוי ממס "תוספת רמת פעילות א"

»  מיסוי הכנסות מ"הפרשי שער", לפי הפקודה: ל"תושב ישראל", ל"תושב חוץ"

»  דמי ביטוח לאומי מפנסיית נכות ושאירים

»  סיווג כפול לנישום: לעניין ב"ל - "שכיר"; ולעניין מ"ה - "עצמאי" (ולהיפך)

»  שימור זכויות עובדים העוברים מחברה לחברה בתוך תשלובת

»  התנאים ל"הנחת יישוב ספר" לעובד המתגורר באחד מיישובי הצפון

»  קבלת קיצבה מקרן פנסיה שוללת קבלת זיכוי בשל בן-זוג

»  פריסת "מענק בשל עבודה נדרשת / מועדפת" שמקבל חייל משוחרר

»  מיסוי הקצאת מניות פרטיות

»  הקלות במיסוי הכנסה ממימוש אופציות ו/או מניות

»  הפטור ממס ושיעורו מהכנסה מקצבה לסוגיה

»  ניכוי הוצאות סוציאליות ממשכורת שמקבל תושב ישראל בגרמניה

»  מעביד עובד זר, חייב להנפיק לו תלוש משכורת

»  פיקדון שקיבל חייל בשחרורו פטור ממס

»  נקודות זיכוי לגרוש שילדיו אצלו ושמשלם מזונות לגרושתו

»  האם בשותפות אירוע "כניסה או יציאה של שותף" הוא אירוע-מס לעניין מס ערך מוסף ?

»  נקודות זיכוי לזוג: היא - "בן-זוג-רשום" ו"תושב ישראל"; הוא - "תושב חוץ"

»  היבטי מ"ה ומע"מ על תשלום שנטען שהוא "פיצויי פיטורים"

»  מיסוי הכנסת יועץ מס ממכירת תיק לקוחות

»  היבטי מיסוי בהכנסת נער שהוא "עובד עצמאי"

»  גם בצי רכבים: ניכוי שווי שימוש ברכב הוא רק לרכב המסוים עצמו ולא לכל הצי"

»  מיסוי נישומה בעלת שלושה מקורות הכנסה

»  מיסוי הוצאות דיור לעובד - אם ל"נוחות המעביד", ואם ל"נוחות העובד"

»  ניכוי הוצאות על אירוח אדם הבא מחו"ל

»  מיסוי הוצאות דלק, באמצעות "דלקן" שהתקין המעביד ברכבו הפרטי של עובדו

»  שינויים חשבונאיים בפעילותם של קבלני בניין

»  תנאי הפטור ממס הכנסה, המוקנה למוסד ציבורי לפי הפקודה

»  הזכאות לקבלת זיכוי ממס בשל "נטול יכולת" היא על בסיס שנתי

»  אין להעניק נקודות זיכוי בשנת המס בעבור קודמתה

»  חיובם או אי חיובם של דיווידנד ודמי ניהול - במס ערך מוסף

»  בעיות בביקורת חשבונות – בסביבת מערכת מידע ממוחשבת

»  נקודות זיכוי בשל בן-משפחה "נטול-יכולת"

»  אפוד מגן לעובד מוכר כהוצאה למעביד

»  כספים שנגבו מהכנסת עובד ולא הועברו ליעדם

»  מיסוי הפרשות לקופת גמל מרכזית לפיצויים ולקופת גמל לתגמולים

»  הכללת השכר, של עובד שנפטר, בהכנסות אלמנתו - לשם מיסויו

»  היבטי מיסוי בסיום יחסי עובד ומעביד

»  מיסוי פיצויי הלנת שכר

»  הפרשות ל"תנאים סוציאליים" בגין הרכיב "אחזקת רכב"

»  פוליסות הוניות למנהלים - ההפרשות בעדן; משיכתן בידי בעליהן; ומיסויין

»  בפריסת "הפרש הון בלתי מוסבר" יש להביא בחשבון, בין השאר, את רכיב המדד בתקופה הנמדדת

»  ערכו של מלאי - עלייה במחיר השוק לאחר הכרה בהפסד בשל ירידה בשווי השוק

»  מסוי שווה לעובד בעל שליטה ולעובד אחר בחברה לעניין קופות גמל ולקרנות השתלמות

»  מסוי הסדר נופש מרוכז לעובדים

»  מיסוי השתלמויות, ימי עיון וקייטנות בעבור עובדים

»  זיכוי ממס להנצחת חייל

»  התנאים לרישוי מעביד להעניק לעובדיו ניכוי ו/או זיכוי לפי הסעיפים 45א ו-47 לפקודה

»  החובה לנהל ספרי חברה בשיטת החשבונאות הכפולה - גם אם אין חובה בחוק לנהלם כך

»  מיסוי פיצויי תאונת דרכים לבעל הכנסות מעסק ומדמי שכירות

»  הקץ לפטור ממס בחלוקת רווחים ב"קרן נאמנות מסויגת"

»  ב"חישוב מאוחד" - יינתן זיכוי גמל רק ל"בן-זוג-רשום"

»  זיכוי מס - לחייל משוחרר, וגם בגין "שירות לאומי"

»  מיסוי דיור וכלכלה לעובדים זרים המועסקים כסייעים לקשישים

»  מענק לעבודה "נדרשת" או "מועדפת" חייב במס הכנסה

»  על חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

»  נוהל העסקת עובדים זרים ומיסויים

»  יחסי עובד ומעביד פוטרים מענק פרישה ממסי הכנסה

»  הייתכן שילוב בהוראות - בין סעיף 6 לחוק התיאומים לבין חלק ה' לפקודת מס הכנסה?

»  ניכוי או אי ניכוי מס על תשומות ברכישת ניירות ערך

»  פטור ממס הכנסה לנכה / לעיוור לפי סעיף 9(5) לפקודה על נכות בחלק משנת המס

»  אין הכרה בהוצאה שהיא, או הֶקְשֵרָהּ, מנוגדים לחוק ולטובת הציבור

»  לנישום, המשלם מזונות לשתי נשותיו לשעבר, והמפרנס את השלישית - תוענק נקודת-זיכוי אחת

»  הזיכוי ממס בגין תשלומי פרמיות לביטוח חיים או תשלומים לקופ"ג

»  הטבות המס שבפקודה בעניינו של בן-משפחה חסר יכולת

»  ועדה רפואית בביטוח לאומי

»  מיסוי הכנסת-חוץ של חבר קיבוץ, ומיסוי הכנסתו לאחר עוזבו את הקיבוץ

»  עסקאות בניירות ערך – חייבות במס ערך מוסף ?

»  מיסוי מכירת מלאי וציוד בעסק שנסגר

»  ניכוי תשלומים לקופות גמל בעבור "בעל שליטה"

»  אופן הדיווח לפקיד השומה על ההכנסות

»  מה ייעשה בניכוי מס במקור מפיצויי פיטורים חייבי-מס, שנרשמו בספרים אך לא שולמו

»  החזר מס ששולם גם על גילום - יוענק לעובד ולא יוחזר למעביד

»  השפעת הכנסותיו הנוספות של גמלאי על קבלת פנסיה תקציבית

»  "סך הגילום", המוסף על משכורת  העובד, מובא בחשבון חישוב פיצויי הפיטורים

»  ניכוי תשלומים לקרן השתלמות בידי "חברה משפחתית" ובידי "בעל שליטה" השכיר בה

»  מיסוי רכב - שנרכש ב"ליסינג" ושמוצמד לעובד

»  הקלות במיסוי משכורת אזרחית של חייל בשירות סדיר

»  היבטי מיסוי של קורסים והשתלמויות לעובד במסגרת העבודה

»  מיסוי פיצויי פיטורים לעובד שפרש מחברה א' ועבר לעבוד בחברה ב', אצל אותו המעביד

»  דמי ביטוח על הוצאות שאינן מוכרות ועל הוצאות עודפות

»  פטור ממס על מענק פרישה בעת חילוף מעבידים

»  מיסוי "פיצויי פיטורים" לעובד עד שנה

»  מסוי תרומת ימי חופשה

»  תנאים להטבות מס לעובדים במשמרות וחישובם

»  דיני משפחה וירושה - מדריך למתגרש

 

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות