המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

בחירת יום חופשה – החל מיום 31.5.10

הזכות להיעדר מהעבודה בתשלום על חשבון המעביד ושלא על-חשבון החופשה השנתית של העובד – אינה קיימת בחוק (להלן - הזכאות ליום חופש כ"יום בחירה").
הזכאות ליום חופש כ"יום בחירה" (על חשבון המעביד ושלא על-חשבון החופשה השנתית של העובד), עשויה להיות קיימת מכוח הסכמי עבודה אישיים, נוהג במקום העבודה, הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה שלהם.
החל מיום 31.5.2010, עובד יהיה רשאי לבחור יום חופשה נוסף מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, לפי רשימת ימים שנקבעה בתוספת לחוק.
הימים המנויים בתוספת בחוק נחלקים ל-3 קטגוריות עיקריות :

  • ימי חופשה לעובדים יהודים, כגון : צום גדליה, ערב יום כיפורים, פורים, ל"ג בעומר ועוד.
  • ימי חופשה לעובדים שאינם יהודים, כגון : ערב חג המולד, ערב עליית ישו השמיימה, ערב יום הולדת הנביא, ערב חג הקורבן ועוד.
  • ימי חופשה במועדים כלליים, כגון : יום האישה הבינלאומי, יום ירושלים, ראש השנה האזרחית ועוד.

עובד רשאי לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית להם הוא זכאי, במועד שיבחר, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש, לפחות.
זכותו של העובד לצאת לחופשה, על-פי בחירתו, באחד מהימים המפורטים בחוק, הינה על-חשבון ימי חופשתו השנתית הצבורה ולא בנוסף לימים אלה.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות