המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

העלאת שכר המינימום – החל מיום 1.7.11

החל מיום 1/7/2011 שיעור שכר המינימום התעדכן ועומד על:

שכר מינימום לחודש :  4,100 ₪

שכר מינימום לשעה :  22.04 ₪

שכר מינימום ליום (לפי 6 ימי עבודה בשבוע): 164 ₪

שכר מינימום ליום (לפי 5 ימי עבודה בשבוע): 189.28 ₪

 

העלאת שיעור שכר המינימום משפיעה גם על שכרם של בני הנוער כלהלן :

גיל

השיעור משכר מינימום

השכר לחודש

(עד 40 שעות שבועיות)

השכר לשעה

(עד 173 שעות חודשיות)

עד 16

70%

2,870 ₪

16.59 ₪

עד 17

75%

3,075 ₪

17.77 ₪

עד 18

83%

3,403 ₪

19.67 ₪

חניך

60%

2,460 ₪

14.22 ₪

הערה :

החל מיום 1/10/2012 יועלה שכר המינימום לסכום של 4,300 ש"ח.

 

 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות