המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

"רישום פלילי מופחת" לחיילים שהורשעו – החל מיום 1/9/2011

החל מיום 1/9/2011 נכנס לתוקפו תיקון לחוק השיפוט הצבאי, המהווה מהפכה של ממש ושינוי משמעותי בכלהנוגע ל"רישום פלילי מופחת", לחיילים שהורשעו בבתי הדין הצבאיים, והוא חל גם על מי שהורשע קודם כניסתו לתוקף.

חלק גדול מן המורשעים בבתי הדין הצבאיים, הם חיילים צעירים בראשית דרכם הבוגרת, שהכתמתם ברישום פלילי "מלא" עלולה להיות כרוכה בהשלכות קשות לאורך שנים רבות, ולהשפיע לרעה על אפשרותם להשתלב בשוק העבודה האזרחי, לאחר שחרורם.
יתרה מכך, חייל שהורשע בבית דין צבאי (גם בעבירות בעלות אופי צבאי מובהק כגון : העדר מן השרות-"עריקות"), לא יהא רשאי לעסוק במקצועות שלהלן : סוכן מכס, מורה, גננת, קבלן כח אדם, יועץ השקעות, מנהל תיקי השקעות, רואה חשבון, עורך דין, יועץ מס, רופא, אחות, פסיכולוג, רוקח, חובש/פראמדיק, חוקר פרטי, עובד סוציאלי, מהנדס, סוכן ביטוח, שמאי ביטוח, אדריכל, מתווך מקרקעין, שמאי מקרקעין, קבלן, נהג אוטובוס או מונית, נהג אמבולנס,נהג רכב הצלה או כיבוי, מורה לנהיגה, ניהול מוסך, כבאי, דירקטור, מנעולן, מדביר, קצין בטיחות, טכנאי מערכות מיגון, חשמלאי, חבר מועצה,  עובד מדינה,מיילדת, עורך פטנטים וכן ייאסר עליו : הוצאת רישיון להשטת סירה, הוצאת רישיון לאקדח, קבלת היתר עבודה או אזרחות במדינה זרה.
במהלך חשוב, בעל משמעויות מרחיקות לכת, המיועד לקבוע הסדרים מאוזנים וראויים של רישום פלילי, ביחס למי שהורשעו בעבירות בבתי הדין הצבאיים.
בתיקון, נקבעה מדרגה של "רישום פלילי מופחת" :
 • מספר הגורמים הרשאים להיחשף לרישום הפלילי הצה"לי צומצם באופן משמעותי מאד.
 • נקבע גם כי תיק פלילי מצה"ל יימחק לחלוטין לאחר חמש שנים, בשונה מאוד לפלילי.
 • חייל שהורשה בעוון(עבירה מסוג עוון), אך ישב פחות מחודשיים גם התיק שלו יימחק לאחר חמש שנים בלבד.
 • בעבירות עריקות שעונשן היה עד שלושה חודשי מאסר, התיק יימחק לאחר חמש שנים.
על מנת לצמצם את השלכות הרישום הפלילי על מי שקיימת נגדו הרשעה של בית דין צבאי במועד כניסת החוק לתוקף, הוחלט להחיל את ההסדר האמור גם על מי שהורשע בעבר
על מי שהורשע פעם אחת בלבד, התיקון יוחל באופן אוטומטי. חיילים שהורשעו יותר מפעם אחת יידרשו להגיש בקשה לפרקליטות הצבאית לקבלת הרישום המופחת. 
"רישום פלילי מופחת", יחול במצבים בהם העונש שניתן הינו אחד מאלה:
 • עונש שאינו כולל עונש מאסר.
 • עונש מאסר שאינו עולה על שני חודשי מאסר בפועל.
 • עונש שאינו עולה על שלושה חודשי מאסר בפועל, שחלקם ירוצה בדרך של עבודות צבאיות.
 • עונש שאינו עולה על ארבעה חודשי עבודות צבאיות.
 • בעבירות של היעדר מן השירות קובע החוק הסדר, המקנה שיקול דעת לבתי הדין הצבאיים. קרי,  אם הוטל עונש עד שלושה חודשי מאסר, יחול "רישום פלילי מופחת", אלא אם כן קבע בית הדין אחרת בנסיבות מיוחדות.
 • אם הוטל עונש של שלושה עד שישה חודשי מאסר, יחול הרישום המלא, אלא אם כן קבע בית הדין, בנסיבות מיוחדות, שיחול "רישום פלילי מופחת".
 • על עבירות מסוג עוון השלכות "רישום פלילי מופחת", יהוו פועל יוצא של העונש שינתן  (ללא שיקול  דעת מצד בית הדין הצבאי). לדוגמה:  אלימות כלפי חייל (סעיף 61), גניבה מחייל (סעיף 84), עבירות שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85), סירוב למסור דגימת שתן (סעיף 127 א'), שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית, ועוד.
 • בכל יתר המקרים, להרשעה בבית הדין הצבאי יתלווה רישום פלילי מלא.
לא ייהנה מ"רישום פלילי מופחת", מי שהוטל עליו עונש מאסר על-תנאי, ובשל הרשעתו בעבירה נוספת רשאי היה בית הדין שהרשיעו לצוות על הפעלת העונש על תנאי שכן, במקרים אלה, אין מדובר במעידה חד-פעמית.


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות