המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

ביטוח תאונה מחלה ונכות

53. מהות הביטוח

בביטוח תאונה מקרה הביטוח הוא תאונהשקרתה למבוטח או לזולתו, בביטוח מחלה- מחלה שחלה בה, ובביטוח נכות- נכות שלקה בה.

 

בסיפא של ס' 41 מצוין: " למעט תאונה מחלה ונכות". ס' 41 שייך לפרק ב' הדן בביטוחי חיים (מוות ותוכניות חיסכון למיניהן). הוראות פרק ג' לחוק דנות בהסדרים של תאונה מחלה ונכות.

 

54. תחולת הוראות

(א) על ביטוח תאונה, מחלה ונכות שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור מוסכם מראש, ללא תלות בשיעור הנזק שנגרם, יחולו הוראות פרק ב', בשינויים המחוייבים.

(ב) על ביטוח תאונה, מחלה ונכות שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור הנזק שנגרם, יחולו הוראות הסעיפים 42, 49, 52, 56, 61, 62, ו-64, בשינויים המחוייבים.

 

יש כל מיני סוגי ביטוחים: ניתן לבטח כל איבר בסכום מסוים, ניתן לבטח בביטוח שיפויי שבו חברת הביטוח תשפה עד תקרה מסוימת בלי קשר לנזק או להערכה. חשוב לציין שביטוח חיים הוא לא בהכרח לא שיפויי. בדרך כלל הוא לא שיפויי בגלל שהחוזה קובע כך אך אין שום חובה בחוק כיצד יש לעשות את החוזה.

ביטוח תאונות : התאונות הכי קרובה הן תאונות אישיות. דוגמא לתאונה אישית שיכולה לקרות היא תאונת דרכים. יש לבדוק תמיד בפוליסת תאונות אישיות מה קורה במקרה של תאונת דרכים. פוליסת תאונות אישיות שלא מפצה על תאונת דרכים איננה כדאית. במקרה של תאונת דרכים נהוג לשלם למבוטח  לפחות פי שניים מהסכום שמשלמים בתאונה רגילה.

ביטוח מחלה : ביטוחים שבדר"כ קיימים בתאונות עבודה. בעל עסק עצמאי עדיף שיכסה עצמו במקרה של מחלה שכן לא כמו שכיר אין לו כזו זכות סוציאלית. הכלל הוא שמשלמים החל מהיום התשיעי למחלה. בפוליסה כתוב שהמבטח משלם למבוטח לתקופה של Xחודשים. הפוליסה שיכולה להיות שיפויית, תלוי כאמור בנוסח החוזה.

חשוב מאוד לקרוא את החוזה לפני שמוציאים פוליסה. אם לא שלחו למבוטח את הפוליסה יש להוכיח בדיעבד מה אמר הסוכן ומכאן מתפתח הקושי בשל עניין ההוכחה.

 

עסקנו עד עתה בתיאור השטחי ביותר של הסיכונים בני הביטוח. יש לקחת בחשבון סוגים שונים של סיכונים. כך למשל, רשאי אדם לקבל ביטוח סיכוני קבלנים. זה סיכון מיוחד לקבלן. יכול אדם לקבל פוליסת ביטוח על סיכון של שבר מכאני למכונה. כל יצרן קונה ביטוח כנגד אחריות למרות שעניין זה לא כתוב בחוק. אלה יהיו בכלל ביטוחי אחריות. ניתן לבטח כל סיכון שאדם רוצה תמורת פרמיה נדרשת. חוק חוזה ביטוח איננו ממצא את כל סוגי הסיכונים אלא דן בסיכונים מסוימים אך אין זה אומר שאין סיכונים אחרים.

 

 

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות