המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

החלטות ועדות כופר


להלן החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים, החל משנת המס 2006.
החלטות ועדות הכופר של רשות המיסים עוסקות בתיקים שלהלן:

 •  מס הכנסה.
 •  מיסוי מקרקעין.
 •  מכס ובלו.
 •  מס ערך מוסף.


ההחלטות כוללות התייחסות למקרה הנדון באותו תיק בו התקבלה החלטה, ובכלל זה:

 •  שם החשוד.
 •  מקצוע החשוד.
 •  סעיף העבירה.
 •  סכום העבירה.
 •  שנות המס הרלבנטיות.
 •  החלטת הוועדה.
 •  תמצית נימוקי ההחלטה.

תוכן המידע הכלול בהחלטות אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא. 

 

שנת המס

הורדת המדריך כקובץ PDF 

מחצית שנייה - שנת 2012

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2012

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2011

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2011

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2010

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2010

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2009

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2009

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2008

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2008

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית שנייה - שנת 2007

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

מחצית ראשונה - שנת 2007

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

שנת 2006

להורדת ההחלטה - לחץ כאן.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות