המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

חוקת העבודה

חוקת העבודה הינה הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העסקת העובדים ברשויות המקומיות. 

החוקה נחתמה בשנת 1959 ועודכנה במהלך השנים באוגדן תנאי השירות.
בשנת 2015 מתוכננת להתפרסם חוקת עבודה עדכנית.

חוקת העבודה כוללת 18 פרקים שהעיקריים בהם כלהלן:

  • קבלת עובדים לעבודה;
  • תקופת ניסיון ועבודה זמנית;
  • סולמות שכר - דירוג, דרגה, קידום, שכר, ותוספות מיוחדות;
  • תנאי העסקה – ימי עבודה, שעות עבודה, חופשה שנתית, חגים ומועדים, חופשת מחלה;
  • משמעת ונוכחות בעבודה;
  • פיטורים;
  • קרנות פנסיה וקרנות השתלמות;
  • מו"מ, מנגנון ליישוב חילוקי דעות, בוררות;


חוקת העבודה העדכנית מחודש פברואר 2002:


תוכן המידע הכלול בחוקת העבודה אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא.

 

שם החוקה

הורדת החוקה כקובץ PDF 


תוכן העניינים

להורדת החוקה - לחץ כאן.


פרק 1-6

להורדת החוקה - לחץ כאן.


פרק 7 - חלק א'

להורדת החוקה - לחץ כאן.


פרק 7 - חלק ב'

להורדת החוקה - לחץ כאן.


פרק 8-18

להורדת החוקה - לחץ כאן.


תוספת ראשונה - חלק א'

להורדת החוקה - לחץ כאן.


תוספת ראשונה - חלק ב'

להורדת החוקה - לחץ כאן.


תוספת שניה

להורדת החוקה - לחץ כאן.

הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות